УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Людина — не економічний фактор, не просте знаряддя, засіб досягнення мети, в ній самій закладена самостійна мета розвитку»

Конференція ЮНЕСКО, 1997р.

Публікації

СТАТТІ ТА ТЕЗИ ДОКЛАДІВ ЗА ТЕМАМИ

НАУКА
Статті
 1. Наука, релігія, суспільство. - № 4, 2003, Донецький державний інститут штучного інтелекту. Відділ у справах релігій Донецької обласної державної адміністрації. ІНШІ "Наука і освіта" - 340с.
  - Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. Роль еніознань у гуманізації науки, виховання та освіти як засобу формування нової суспільної свідомості.
 2. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. - У двох частинах. - Ч. 1. - Харків: НТУ «ХПІ», 2002. - 432 с.
  - Вершинін Г.Д. Формування гуманітарно-технічної еліти як засіб забезпечення безпеки держави.
  - Вершиніна О.М. Нова парадигма філософії виховання та освіти національної еліти.
 3. Психосинергетика на межі філософії, природознавства, синергетики, медицини та гуманітарних наук. Матеріали науково-практичної конференції. Одеса, 2002.
  - Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Феномен наукового знання
Тези
 1. Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25-26 травня 2007 р., м. Київ / Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. - 50 с
  - Вершиніна О.М. Космофізичний світогляд та екософія – нова методологія розвитку суспільної свідомості.
 2. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 6-ї міждисциплінарної науково- практичної конференції ЗО квітня – 10 травня 2005 р., м. Алушта / Харків: Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет ім. Каразіна, 2005. - С. 230.
  - Вершиніна О.М. Роль нового понятійного апарату у створенні методології системи безперервного виховання та освіти.
 3. Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнародної наукової конференції / Під ред. проф. В.М. Шийка, проф. М.В. Дяченка, проф. Н.М. Кушнаренко. - X.: ХДАК, 2003. - 240с.
  - Вершиніна О.М. Екосоціокультурний простір - зразок суспільства стійкого розвитку.
 4. Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико- екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. — Київ — Кривий Ріг, ЗАТ «ЗТНВФ «Коло», 2003. - 310с.
  – Вершиніна О.М., Ващенко В.В., Кобець В.М. Роль енергоінформаційного світогляду у формуванні творчої особистості.
  - Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. Психосинергетичні аспекти формування нової суспільної свідомості.
  - Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування гуманістичного суспільства в Україні.
 5. Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління. Матеріали 3-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. / Харків, Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет ім. Каразіна, 2002. - 372 с.
  – Вершинін Г.Д. Гуманізація та гармонізація наукових досліджень.
  – Ващенко В.В. Проблеми та перспективи інноваційної діяльності.
  - Вершиніна О.М. Інноваційна парадигма формування нового гуманістичного суспільства в Україні.
 6. На порозі нової доби: актуальні моделі освіти та здоров'я: Матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції. 31 травня - 1 червня 2002р. Київ.
  - Вершиніна О.М, Авер'янова Н.В. Нова парадигма філософії біоетики.
  - Вершиніна О.М, Мухіна Н.В. Нова парадигма філософії майбутнього цивілізації.
  – Вершиніна О.М, Ващенко В.В. Інноваційне призначення виховання та освіти.
  - Трефелева О.В., Ващенко В.В. Цілісна людина як частина енергоінформаційної системи Всесвіту.
ВИХОВАННЯ ТА ОСВІТА
Статті
 1. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 15-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 червня – 03 липня 2016 р., / Харків: Українська Асоціація “Жінки в науці та освіті”, Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна. 2016. – 269 с.
  - Ващенко В.В. Безперервне просторово-часове гуманістичне виховання та освіта особистості.
  - Вершиніна О.М. Демократія як ідеологічна платформа побудови сучасного суспільства.
  - Вершиніна О.М. Роль гуманізації громадянської освіти у формуванні нового суспільства.
  - Мухіна Н.В. Гуманізація громадянської освіти на основі екологічного мислення.
 2. Наука, релігія, суспільство. - № 4, 2003, Донецький державний інститут штучного інтелекту. Відділ у справах релігій Донецької обласної державної адміністрації. ІНШІ «Наука та освіта» - 340с.
  - Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. Роль еніознань у гуманізації науки, виховання та освіти як засобу формування нової суспільної свідомості.
 3. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. - Вип. 1(5). - Харків: НТУ «ХПІ», 2003. - 636с.
  - Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація - об'єктивно необхідний етап у розвитку системи освіти.
 4. Вісник Українського відділення міжнародної академії наук вищої школи. Науковий та громадсько-інформаційний журнал № 1(1)72003 Квітень 2003 року, К. Видавничий центр МІТУ - 212с.
  – Вершиніна О.М., Міщенко В.А. Фундаменталізація та гуманітаризація університетської освіти.
 5. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. - У двох частинах. - Ч. 1. - Харків: НТУ «ХПI», 2002. - 432 с.
  - Вершинін Г.Д. Формування гуманітарно-технічної еліти як засіб забезпечення безпеки держави.
  - Вершиніна О.М. Нова парадигма філософії виховання та освіти національної еліти.
  - Ващенко В.В. Психолого-педагогічні аспекти формування особистості інженера як керівника соціальних систем.
Тези
 1. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня - 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет імені В.М. Каразіна. 2012. - 253 с.
  - Ващенко В.В. Нова енергоінформаційна мова комунікацій XXI століття
  - Вершиніна О.М. Особистість як новий суб'єкт творчої діяльності ХХІ століття
  - Вершиніна О.М. Роль ідеології гуманізації у формуванні системи виховання та освіти ХХІ століття
  - Вершиніна О.М. Духовність як життєдайна сила Природи
  - Мухіна Н.В. Інноваційний здоровий спосіб життя як нова психокультура
 2. Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. НТУ ХПІ 26.10.2011. - 106 c.
  – Кобець В.М. Необхідні компетенції для випускників з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, С.52-53
 3. Інформаційні технології: наука, техніка, розробка, освіта, здоров'я. Матеріали XVIІ міжн. наук.-практ. конф. 20-22.05.2009, НТУ «ХПІ». - 530 с.
  – Кобець В.М. Психолого-педагогічна підготовка бакалаврів спеціальності «Фінанси», С. 440
 4. Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств. Матеріали наук.-практ. конф. 29-30.10.2008, Харків. Зб. наук. праць, ФОП Воронюк В.В., 2008. - 207 с.
  – Кобець В.М. Психолого-педагогічна підготовка спеціалістів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», С.139-140
 5. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 6-ї міждисциплінарної науково- практичної конференції ЗО квітня - 10 травня 2005 р., м. Алушта / Харків: Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет імені В.М. Каразіна, 2005. - С. 230.
  - Вершиніна О.М. Роль нового понятійного апарату у створенні методології безперервної системи виховання та освіти.
 6. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 5-ї міждисциплінарної науково-практичної конференції 30 квітня - 10 травня 2004 р., м. Алушта / Харків: Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет імені В.М. Каразіна, 2004. - 270 с.
  - Мухіна Н.В., Перепелиця А.Є. Виховання гармонійної особистості – шлях вирішення ґендерних диспропорцій.
 7. Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнародної наукової конференції / Під ред. проф. В.М. Шийка, проф. М.В. Дяченка, проф. Н.М. Кушнаренко. - X.: ХДАК, 2003. - 240с.
  – Фісенко Н.П. Розкриття творчого потенціалу особистості як засіб гуманізації освіти.
 8. Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Донецьк: ІНШІ «Наука і освіта».-2003.-З90с.
  – Вершиніна О.М., Ващенко В.В. Філософські основи інноваційної системи виховання та освіти.
 9. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 4-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1-10 травня 2003р., м. Ялта. / Харків: Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет імені В.М.Каразіна, 2003.-324с.
  – Вершиніна О.М., Мухіна Н.В., Ткачук Л.Л. Особливості технічної, природничонаукової, екологічної та гуманітарної освіти на сучасному етапі.
  – Вершиніна О.М., Фісенко Н.П., Цимлянський С.В. Перспективи створення єдиних науково-освітніх комплексів як зони випереджального розвитку регіону.
 10. Інформоенергетика III-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. - Київ - Кривий Ріг, ЗАТ «Коло», 2003. -310с.
  – Вершиніна О.М., Ващенко В.В., Кобець В.М. Роль енергоінформаційного світогляду у формуванні творчої особистості.
 11. Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління. Матеріали 3-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. / Харків, Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет імені В.М. Каразіна, 2002. - 372 с.
  – Ващенко В.В., Нікітіна О.І. Проблеми гуманізації та гармонізації освіти, сучасні концепції освіти.
  - Перепелиця А.Є., Мухіна Н.В. Підвищення ефективності підготовки та перепідготовки управлінських кадрів.
 12. На порозі нової доби: актуальні моделі освіти та здоров'я: Матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції. 31 травня – 1 червня 2002 р. Київ.
  - Вершиніна О.М. Роль виховання та освіти у формуванні творчої особистості як нового суб'єкта історичної творчості Землі.
  – Вершиніна О.М, Ващенко В.В., Мухіна Н.В., Трефелева О.В., Фісенко Н.П. Роль виховання та освіти у формуванні нової суспільної свідомості.
  – Вершиніна О.М, Ващенко В.В. Інноваційне призначення виховання та освіти.
  - Трефелева О.В., Ващенко В.В. Цілісна людина як частина енергоінформаційної системи Всесвіту.
  – Фісенко Н.П., Полянська, Нікітіна О.І. Освіта як спосіб управління якістю життя.
 13. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 3-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород. / Харків: Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет Імені В.М. Каразіна., Ужгородський національний Університет. 2002. - 290 с.
  - Вершиніна О.М., Мухіна Н.В. Нова парадигма філософії підготовки кадрів нового типу.
  – Вершиніна О.М., Ващенко В.В. Нова суть освітніх технологій XXI століття.
  – Вершиніна О.М., Фісенко Н.П. Виховання як невід'ємна частина освіти.
ЖІНКА XXI СТОЛІТТЯ
Тези
 1. Гендерні дослідження: цілі, досягнення, проблеми. Матеріали до круглого столу «Гендерні дослідження: цілі, досягнення, проблеми» 13 жовтня 2006 р., м. Харків / Харків, Управління у справах сім'ї та молоді Харківської обласної державної адміністрації, Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Київської райради м. Київ Харків. 2006 р. 126 с.
  – Фісенко Н.П. Творчий початок жінки-Лідера: ґендерний аспект.
 2. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 5-ї міждисциплінарної науково-практичної конференції 30 квітня - 10 травня 2004 р., м. Алушта / Харків: Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет імені В.М. Каразіна, 2004. - 270 с.
  - Мухіна Н.В., Перепелиця А.О. «Виховання гармонійної особистості — шлях вирішення ґендерних диспропорцій»
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
Статті
 1. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 12-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 квітня - 09 травня 2012 р., м. Євпаторія / Харків: Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет імені В.М. Каразіна. 2012. - 253 с.
  - Мухіна Н.В. Інноваційний здоровий спосіб життя як нова психокультура.
 2. Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Донецьк: ІНШІ «Наука і освіта». - 2003. - З90с.
  – Вершиніна О.М., Фісенко Н.П. Здоровий спосіб життя як інноваційна технологія формування моральної особистості.
  – Вершиніна О.М., Трефелева О.В. Духовна співтворчість як система зцілення.
 3. Семидоцька Ж.Д., Трефелева О.В. Філософський аспект підвищення ефективності системи охорони здоров'я та концепції її розвитку // Лікарська практика.
  – Харків, 2003. № 1. – С. 5-7.
Тези
 1. Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25–26 травня 2007 р., м. Київ / Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. - 50 с.
  - Мухіна Н.В. Екологія мислення – основа здорового способу життя.
 2. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 7-ї міждисциплінарної науково-практичної конференції 25 червня – 2 липня 2006 р., м. Сімеїз / Харків: Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет імені В.М. Каразіна, 2006. - С. 333 с.
  – Авер'янова Н.В. Актуальність біоетики третього тисячоліття.
 3. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 6-ї міждисциплінарної науково- практичної конференції 30 квітня - 10 травня 2005 р., м. Алушта / Харків: Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет імені В.М. Каразіна, 2005. - С. 230.
  - Перепелиця А.О. Роль просвітницької роботи зі здорового способу життя в формування гармонійного колективу.
 4. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 4-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1–10 травня 2003р., м. Ялта. / Харків: Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет імені В.М. Каразіна, 2003.-324с.
  – Вершиніна О.М., Фісенко Н.П., Трефелева О.В. Здоровий спосіб життя як технології формування екологічної культури.
 5. Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико- екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. — Київ — Кривий Ріг, ЗАТ «ЗТНВФ «Коло», 2003. - 310с.
  – Трефелева О.В., Гаврилова Л.В., Ткачук Л.Л. Психосинергетичний підхід до зцілення як співтворчості.
  - Фісенко Н.П., Полянська І.М., Нікітіна О.І. Психосинергетичний підхід до формування здорового способу життя.
 6. Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління. Матеріали 3-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. / Харків, Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет імені В.М. Каразіна, 2002. – 372 с.
  – Семидоцька Ж.Д., Трефелева О.В. Філософський аспект підвищення ефективності системи охорони здоров'я та концепції її розвитку.
 7. На порозі нової доби: актуальні моделі освіти та здоров'я: Матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції. 31 травня – 1 червня 2002 р. Київ.
  - Вершиніна О.М, Авер'янова Н.В. Нова парадигма філософії біоетики.
  - Трефелева О. В., Ващенко В.В. Цілісна людина як частина енергоінформаційної системи Всесвіту.
  – Трефелева О.В., Фісенко Н.П. Психологічні аспекти здорового способу життя.
  – Трефелева О.В., Гаврилова Л.В., Ткачук Л.Л. Духовне зцілення як співтворчість.
КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО
Статті
 1. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті / збірка наукових праць ВНЗ художньо-будівельного профілю України та Росії вип. / Під заг. ред. Н.Є. Трегуб - Харків: ХДАДМ, № 4,5/2005, 202 с.
  – Фісенко Н.П. Історико-культурні аспекти генези творчої особистості.
 2. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. Журнал №4 2005. - К.: Міленіум, 2005. - 120 с.
  – Фісенко Н.П. Творча особистість як результат саморозвитку та самовдосконалення у процесі культурогенезу.
 3. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. — У двох частинах. - Ч. 2. - Харків: НТУ «ХПІ», 2002. - 432 с.
  – Фісенко Н.П. Гуманітарні та культурологічні підходи до проблем підготовки майбутніх керівників виробництва.
Тези
 1. Інформаційно-культурологічна та художня освіта (консенсус, партнерство, стандарти) у контексті Болонського процесу / Матеріали науково-практичної конференції, Харків ХДАК 13-14 грудня, 2005 - С. 216.
  – Фісенко Н.П. Інноваційні технології в інформаційно-культурологічній освіті.
 2. Інформаційно-культурологічна та художня освіта: стан і перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції/Харк. держ. акад. культури; Під. ред. проф В.М. Шийка, проф. М.В. Дяченка, канд. пед. наук С.В. Сіщенко - X.: ХДАК, 2004 - 302 с.
  – Фісенко Н.П. Гуманізація як соціокультурна парадигма формування творчої особистості.
  - Полянська І.М. Культурологічні аспекти гуманізації освіти за допомогою хореографічного мистецтва.
 3. Культура та інформаційне суспільство XXI століття: Матеріали наукової конференції молодих вчених, 22-23 квітня 2004р. / Харків. держ. акад. культури; Відп. ред. С. В. Сіщенко - Х.: ХДАК, 2004. -249 с.
  – Фісенко Н.П., Полянська І.М. Культурологічні аспекти розвитку свідомості людини за допомогою хореографічного мистецтва.
 4. Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнародної наукової конференції / Під ред. проф. В.М. Шийка, проф. М.В. Дяченка, проф. Н.М. Кушнаренко. - X.: ХДАК, 2003. - 240с.
  - Вершиніна О.М. Екосоціокультурний простір - зразок суспільства стійкого розвитку.
  – Фісенко Н.П. Розкриття творчого потенціалу особистості як спосіб гуманізації освіти.
 5. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 4-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1–10 травня 2003р., м. Ялта. / Харків: Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет імені В.М. Каразіна, 2003.-324с.
  – Вершиніна О.М., Фісенко Н.П., Ржевська Н.О. Сучасні проблеми та перспективи розвитку культурології
  - Вершиніна О.М., Ільганаєва В.О., Фісенко Н.П. Роль бібліотек у реалізації інноваційних підходів у системі безперервного виховання та освіти України.
  – Вершиніна О.М., Фісенко Н.П., Трефелева О.В. Здоровий спосіб життя як технології формування екологічної культури.
 6. Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління. Матеріали 3-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. / Харків, Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет імені В.М. Каразіна, 2002. - 372 с.
  – Ржевська Н.О., Фісенко Н.П. Сучасні проблеми та перспективи управління якістю у сфері культури.
  – Фісенко Н.П., Полянська І.М. Сучасні проблеми та перспективи управління у сфері культури.
 7. На порозі нової доби: актуальні моделі освіти та здоров'я: Матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції 31 травня - 1 червня 2002р. Київ.
  - Вершиніна О.М. Роль виховання та освіти у формуванні творчої особистості як нового суб'єкта історичної творчості Землі.
  - Трефелева О.В., Ващенко В.В. Цілісна людина як частина енергоінформаційної системи Всесвіту.
 8. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. - У двох частинах. - Ч. 2. - Харків: НТУ «ХПІ», 2002. - 432 с.
  – Фісенко Н.П. Гуманітарні та культурологічні підходи до проблем підготовки майбутніх керівників виробництва.
 9. Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25–26 травня 2007 р., м. Київ / Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. - 50 с
  – Фісенко Н.П. «Суб'єкт творчої діяльності XXI століття»
ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
Статті
 1. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. - У двох частинах. - Ч. 2. - Харків: НТУ «ХПІ», 2002. - 432 с.
  – Фісенко Н.П. Гуманітарні та культурологічні підходи до проблем підготовки майбутніх керівників виробництва.
 2. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. - У двох частинах. - Ч. 1. - Харків: НТУ «ХПІ», 2002. - 432 с.
  - Вершинін Г.Д. Формування гуманітарно-технічної еліти як засіб забезпечення безпеки держави.
  - Ващенко В.В. Психолого-педагогічні аспекти формування особистості інженера як керівника соціальних систем.
 3. Вісник Харківського державного політехнічного університету. Випуск №30. Нові рішення у сучасних технологіях, Харків ХДПУ, 1999 р. З 87.
  - Вершинін Г.Д., Міщенко В.А., Кобець В.М. Менеджмент нового типу.
Тези
 1. Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства. Матеріали VII Міжнародного форуму 25–26 травня 2007 р., м. Київ / Київ: Національний технічний університет України «КПІ», Інститут планетарного синтезу (Женева), Комітет з етики та гуманітарної експертизи, Рада громадських організацій України. 2007. - 50 с
  – Ващенко В.В. Інноваційне управління якістю життя на базі менеджменту нового типу.
 2. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 4-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1–10 травня 2003р., м. Ялта. / Харків: Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет імені В.М. Каразіна, 2003.-324с.
  - Вершиніна О.М., Мухіна Н.В., Перепелиця А.О. Роль інтеграційних процесів у формуванні свідомості керівника як нового лідера.
 3. Інформоенергетика III-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико- екологічний підходи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2003 р., Кривий Ріг: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. — Київ — Кривий Ріг, ЗАТ «ЗТНВФ «Коло», 2003. -310с.
  - Вершиніна О.М., Перепелиця А.О., Мухіна Н.В., Цимлянський С.В. Психосинергетичні аспекти реорганізації колективу.
 4. Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління. Матеріали 3-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. / Харків, Українська Асоціація «Жінки у науці та освіті», Харківський національний університет імені В.М. Каразіна, 2002. - 372 с.
  - Вершиніна О.М., Перепелиця А.О. Гуманізація та гармонізація управління регіональними соціально-економічними системами.
  – Цимлянський С.В. Реорганізація сучасного колективу для роботи у нових умовах.
  – Ващенко В.В. Проблеми та перспективи інноваційної діяльності.
  - Кобець В.М. Менеджмент нового типу як нова наука інноваційного методу управління.