УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Людина — не економічний фактор, не просте знаряддя, засіб досягнення мети, в ній самій закладена самостійна мета розвитку»

Конференція ЮНЕСКО, 1997р.

Мухіна Н.В.

ІННОВАЦІЙНИЙ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК НОВА ПСИХОКУЛЬТУРА

Глибока криза сучасної цивілізації обумовлює висування питання про зміну парадигми розвитку світової спільноти. Адекватно його вирішенню слід розглядати пошук нових підходів до творення основного суб'єкта цього процесу - особистості, здатної здійснити цивілізаційну перебудову через формування інноваційного здорового способу життя як складової процесу гуманізації суспільства.

Одна з проблем системи виховання та освіти у формуванні особистості – її нерозуміння внутрішніх інтенцій розвитку людини та світу. Досягаючи певних позитивних результатів у професійній підготовці кадрів, існуюча система освіти, проте, недостатньо сприяє формуванню духовно та фізично здорової особистості як суб'єкта творчості життя, суспільства та цивілізації в цілому.

Нині немає загальновизнаної парадигми у суспільному розвиткові. Але проблема нездорового (негармонійного) способу життя звучить із усіх ЗМІ. Категорія гармонії є однією із найнерозробленіших у науці. Практично всі основні питання, пов'язані з розкриттям її сутності, належать до дискусійних. Цю практичну задачу може взяти на себе суспільна формація.

В даний час вже багато дослідників підтримують ідеї узгодженості природних і соціальних процесів, їхньої єдності. У руслі цього напряму ХОБФІЗІТ гуманізації працює над формуванням програм та проектів громадянської освіти в галузі соціальних технологій здорового способу життя та формування систем управління соціальною екологізацією свідомості людини. Фонд розпочав апробацію розроблених технологій гуманізації (інноваційного здорового способу життя) та створення системи передачі їх у соціальну практику. На практиці реалізується проект «Підготовка кадрів нового типу» та розробляється відкритий проект «Регіональний експериментальний майданчик «Здоровий спосіб життя» на основі нового гуманістичного світогляду» як система безперервного просторово-часового виховання та освіти.

Життя людини як свідомості – це психічне життя. У такому трактуванні спосіб життя, як проявлена свідомість (мислення) людини у її життєвій практиці, є психічною (духовною) культурою людини, сім'ї, колективу та суспільства. Це суть, зміст та якість життя.

Методологією інноваційного здорового способу життя є комплексна технологія «Робота над собою», де ключовими є технології мислення. Проблема освоєння технологій полягає в тому, що світоглядні технологічні аспекти спрямовані на роботу психіки людини. Це нове психічне життя та новий спосіб життя. Такий підхід переорієнтує, розширює свідомість, включає людину як складову в Макрокосм, гармонію Всесвіту. Нова парадигма, що формується, базується на енергоінформаційному світогляді і відповідає ідеї гармонії, цілісного знання.

Інноваційний здоровий спосіб життя призводить до високої якості життя, а саму людину - до духовного та фізичного здоров'я, до творчої діяльності та місії – до того, що ми називаємо щастям.

При цьому формується планетарна спільність людей - творців нової форми життя з високою психокультурою, яка поки що називається інноваційним здоровим способом життя. А ця психокультура структурує у просторі та в часі нову суспільну формацію на Землі.