УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Людина — не економічний фактор, не просте знаряддя, засіб досягнення мети, в ній самій закладена самостійна мета розвитку»

Конференція ЮНЕСКО, 1997р.

Головна

Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації (ХОБФІЗІТ гуманізації) є інформаційним банком інноваційних знань, ідей та технологій перспективного гуманістичного спрямування цивілізаційного розвитку людства Землі. Дані знання базуються на об'єктивній реальності нових наук, фундаментальною основою яких є енергоінформаційний (космофізичний) світогляд та технології гуманізації особистості, сім'ї, колективу та суспільства.

ХОБФІЗІТ гуманізації — це самодостатня спільнота людей, які мають високий рівень концентрації наукового та духовного потенціалу, що здійснює спільну творчу діяльність. Учасники та члени Фонду, освоюючи енергоінформаційний світогляд та технології енергоінформаційного обміну, «вирощують» нові, стратегічно прогресивні форми соціального життя на базі культурно збагаченого соціального середовища для створення суспільства оптимізації на Землі.

Мета діяльності Харківського обласного благодійного фонду інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації: формування гармонійної людини як духовно-творчої особистості з урахуванням того, що: «Природою в кожного закладено самостійну мету його розвитку» та «Талант має кожен, і він не залежить від віку».

Основні задачі Харківського обласного благодійного фонду інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації:
  • створення системи безперервного просторово-часового виховання та освіти, як «Супертехнології XXI століття», що охоплює всі етапи виховання та освіти свідомості від внутрішньоутробного, шкільного до університетського, а також системи підвищення кваліфікації за допомогою науково-психологічного супроводу навчання людини протягом життя;
  • створення інноваційних технологій для зміни типу мислення у людини та формування на цій основі нової, більш розвиненої свідомості на всіх рівнях пізнання: особистісному, сімейному, колективному, громадському та планетарному;
  • розробка та освоєння інноваційних інтелектуальних та енергоінформаційних технологій з урахуванням систем управління, створюваних людьми, які мають нову, більш розширену свідомість;
  • створення механізму реалізації інноваційних технологій на основі систем управління, освоюваних розширеною суспільною свідомістю;
  • сприяння через благодійність вивченню, практичному впровадженню та розвитку методик та технологій гуманізації, які використовують внутрішні резерви психічної енергії людини.

Свою місію Фонд виконує через реалізацію програми «Безперервне виховання та гуманізація в системі освіти - об'єктивно необхідний, історично неминучий етап у розвитку загальної системи освіти». Через розвиток громадянської освіти йде моделювання нових форм освітніх систем, як нових структур культурно-освітнього простору, здійснюється розробка та поетапна реалізація комплексу соціальних проектів, що забезпечують практичне впровадження регіонального проекту «Екосоціополіс – нова якість життя».