УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Людина — не економічний фактор, не просте знаряддя, засіб досягнення мети, в ній самій закладена самостійна мета розвитку»

Конференція ЮНЕСКО, 1997р.

Про фонд

Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації (ХОБФІЗІТ гуманізації)

Дата створення організації: 20 червня 1998 р.

Президент ХОБФІЗІТ гуманізації: Ващенко Валентина Василівна

Е-mail: fond.human@gmail.com
Skype: fondofhumanization


ПРИНЦИПИ ФОНДУ:

 • особистісно-орієнтована модель розвитку кожного члена Фонду;
 • ієрархічність, заснована на законі спадкоємності знань у Всесвіті;
 • безперервність виховання та освіти на базі модульно-розвивального навчання;
 • гуманізм;
 • самодостатність на основі знань енергоінформаційного обміну в Природі;
 • міждисциплінарність наук та наукової діяльності;
 • з'єднання теорії з практикою;
 • підтвердження істинності через особистий досвід.

ДУХОВНИЙ ВЧИТЕЛЬ І ГОЛОВНИЙ ІДЕОЛОГ

Вершинін Григорій Дмитрович

Великий гуманіст, учений та педагог-креатор. Засновник Харківського обласного благодійного фонду інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації.

Роки життя: 07.06.1942 - 25.09.2002 рр.

Народився на Харківщині. Освіта вища. Трудовий шлях пройшов від інженера до керівника.

Був головним ідеологом та автором фундаментальних розробок Фонду.

Характерні якості: безкорисливість, мудрість Душі, могутній розум і наполеглива воля у розробці, освоєнні та передачі "Живих" знань енергоінформаційного світогляду, глибшої фундаменталізації сучасних наукових знань та нової ідеології гуманізації соціуму.

Маючи єдність думок, слів і справ, поєднав свої теоретичні положення з життєвою практикою. Знання, що він передавав, було перевірено на істинність шляхом отримання об'єктивних критеріїв, виявлених у процесі формування духовно-творчого та науково-технологічного руху «Школа Вершиніна» через соратників, послідовників та учнів. Показав приклад формування стану свідомості соціально-активної творчої особистості та став зразком суб'єкта історичної творчості.


ІДЕОЛОГ,
НАУКОВО-ДУХОВНИЙ КЕРІВНИК ПРОГРАМ І ПРОЕКТІВ ЩОДО СТРУКТУРУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗРАЗКУ
НОВИХ ЖИТТЯНИХ ПРОСТОРІВ

Вершиніна Олена Михайлівна

Соратник Духовного Вчителя, вчений, педагог-креатор. Засновник та перший президент Харківського обласного благодійного фонду інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Роки життя: 06.09.1951 - 20.03.2017 рр.

Народилася на Харківщині. Освіта вища. Трудовий шлях пройшла від службовця до керівника.

Продовжила розпочату Вчителем справу з розробки, освоєння та передачі у соціальну практику Живих знань енергоінформаційного світогляду, нової ідеології гуманізації соціуму та системи інноваційних технологій підготовки кадрів гуманістичної спрямованості. У співавторстві з Вершиніним Г.Д. створила монографії «Інноваційна парадигма філософії подальшого розвитку сучасного суспільства», «Інноваційна парадигма філософії, соціології та психології ресурсного забезпечення та соціальної реабілітації суспільства ХХI століття». Виступила автором монографії «Концепція: Безперервне виховання та гуманізація в системі освіти – суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства» та керівником авторського колективу Збірника статей «Гуманізація свідомості людини на базі знань енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації». Підготувала до появи монографію «Основи знань енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації».

З січня 2003 по березень 2017 року була керівником проектів «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичного спрямування» та «Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості».

Сенс життя бачила у виконанні місії Фонду з формування експериментального зразка системи безперервного просторово-часового гуманістичного виховання та освіти.

За роки керівництва Фондом реалізувала себе як соціально-активна творча особистість, Новий лідер та суб'єкт історичної творчості.

Мала величезну безкорисливість, любов до послідовників і учнів, мудрість Душі, ментальний розум, безмежну працьовитість, наполегливу волю до розвитку Живого творчого мислення та передачу Живого Знання та Живої логіки. Здійснила Духовний подвиг щодо формування банку знань енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації та створення команди носіїв енергоінформаційного світогляду та ідеології гуманізації.


ПРЕЗИДЕНТ ФОНДУ

Ващенко Валентина Василівна

Учасник Харківського обласного благодійного фонду інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації, з 2014 р. – його президент, керівник відділу економічного структурування – бази практики з освоєння інноваційної системи духовно-творчого управління «Менеджмент нового типу», керівник проектів «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості» та «Культурно-освітній центр формування соціально-активної особистості та нового Лідера».

Народилася на Харківщині 01.11.1961 р.

Освіта вища. Трудовий шлях пройшла від службовця до керівника.

Сенс життя полягає у виконанні місії Фонду з формування експериментального зразка системи безперервного просторово-часового гуманістичного виховання та освіти шляхом реалізації себе як соціально-активна творча особистість, Новий лідер та суб'єкт історичної творчості.

Сфера інтересів - інноваційні знання, екософія, управління, соціологія, економіка, еніопсихологія, освіта, виховання.


КЕРІВНИК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ

Мухіна Ніна Вікторівна

Учасник Харківського обласного благодійного фонду інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації, заступник президента, керівник навчально-методичного відділу, керівник проектів передачі у соціальну практику Живих знань щодо формування соціально-активної творчої особистості, Нового лідера на основі системи інноваційного здорового способу життя .

Народилася у м. Полярному Мурманській області 02.11.1948 р.

Освіта вища. Трудовий шлях пройшла від службовця до керівника.

Сенс життя полягає у виконанні місії Фонду з формування експериментального зразка системи безперервного просторово-часового гуманістичного виховання та освіти шляхом реалізації себе як соціально-активна творча особистість, Новий лідер та суб'єкт історичної творчості.

Сфера інтересів - наукознавство, інноваційні знання, екософія, культурологія, управління, соціологія, еніопсихологія, освіта, виховання.


ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ ДОСЛІДНИКІВ

Ващенко В.В., Мухіна Н.В., Ткачук Л.Л., Кобець В.Н., Вакуленко Н.П., Назаренко Н.В.


ІСТОРІЯ ФОНДУ

Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації (до 2003 р. – Харківський обласний благодійний фонд «Суспільство наукової духовності» – ХОБФ «СНД»), є правонаступником «Школи організаторів виробництва» (ШОВ). Школа була створена у 1990 році для підготовки управлінців нового типу. Створення ШОВ стало етапом експериментального проекту «Стратегія прориву-90», який виконується Харківською акціонерно-кооперативною асоціацією «Науково-технічний імпульс» (АКАНТІ) під керівництвом кафедри «Управління соціально-економічними процесами» Академії суспільних наук при ЦК КПРС.

З розпадом СРСР подальше проведення пошукових та науково-дослідних робіт на громадських засадах здійснювалося ініціативною групою вчених та спеціалістів ШОВ та кафедрою бізнесу та контролінгу (БіК) Харківського політехнічного інституту (нині кафедра фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»). Пошуки нових шляхів прориву на світові рубежі з використанням новітніх соціальних енергоінформаційних технологій сприяли необхідності вивчення нетрадиційних для сучасної науки методів пояснення, реєстрації та управління енергіями найтонших високоенергетичних фізичних частинок. Основним науковим фундаментом досліджень поступово ставали такі теорії та концепції, як ноосфера Вернадського В.І., хвилі Колпакова Н.Д., структура світів Вейніка А.І., філософія Бердяєва Н.А., Соловйова В.С., Мамардашвілі М.Д. К., принципи медицини Шаталової Г., Ситина Г.М., Теппервайна К., цілісний підхід до наукового пізнання світобудови та людини через духовну практику Сходу та наукові знання Заходу - Капра Ф., експериментальна бутстрап-фізика Джефрі Чу, голографічна теорія Всесвіту Бома, експериментальна парапсихологія Пушкіна В.М. та Дуброва А.П., роботи авторитетів світової науки, культури та природознавства - Казначєєва В.П., Моїсеєва Н.М., Шипова Г.І., Акімова А.Є., Гаряєва П.П., Шиліна К.І. . та інших.

1992 року академіком, доктором технічних наук, ректором ХПІ Костенко Ю.Т. було затверджено першу програму робіт ШОВ та кафедри БІК. Виконання цієї програми було розраховано до 2000 року. У 1993 році результати спільної роботи були представлені на чотирьох міжнародних та трьох регіональних конференціях. На міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та нові реалії у світовому бізнесі та менеджменті» у жовтні 1993 р. у ХПІ було тезово викладено комплексну програму побудови нового суспільства з метою прориву на світові рубежі на базі енергоінформаційного світогляду та новітніх соціальних технологій.

Біля витоків формування та розвитку нового - енергоінформаційного світогляду, розробки ідеології гуманізації суспільного розвитку на Землі та технологій гуманізації свідомості людини, а також створення системи формування творчої особистості, як нового суб'єкта історичної творчості, стояв головний ідеолог Фонду Вершинін Григорій Дмитрович - Духовний Вчитель сучасності, вчений-дослідник, педагог-креатор та психолог.

На етапі фундаментальних пошукових робіт Фонд взяв участь у великій кількості міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій; в Академічних читаннях та «круглих столах»; в обласній виставці наукових здобутків «Наука Харківщини – 2002».

Практичне освоєння концептуальних та теоретичних відкриттів призвело до утворення у складі ХОБФ «СНД» банку інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації, що дозволило у 2003 році перейменувати Фонд на Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації (ХОБФІЗІТ гуманізації) та видати дві монографії:

 • Вершинін Г.Д., Вершиніна О.М. Інноваційні парадигми суспільної думки XXI століття, 2003
 • Вершиніна О.М. Безперервне виховання та гуманізація у системі освіти – суть соціально-економічного та духовного відродження суспільства, 2004 р.

Формування ресурсного банку знань енергоінформаційного світогляду на практико-прикланому рівні відбувається шляхом створення в Харківському регіоні зразка простору випереджуючого суспільного розвитку - екосоціополісу, як єдиного новоцінного поля культури. Екосоціополіс є експериментальним майданчиком нового гуманістичного суспільства на базі екології свідомості та енергоінформаційного обміну Людини та Всесвіту. У розвиток основної програми Фонду: «Створення гармонійного суспільства на Землі на базі екології та екософії енергоінформаційного обміну Людини з природою» реалізується комплекс програм: «Безперервне виховання та гуманізація в системі освіти - об'єктивно необхідний, історично неминучий етап у розвитку загальної системи освіти», «Нова науково-технічна політика в Україні та стратегія вузівської науки», «Створення та розвиток нових суспільно-виробничих форм Менеджменту нового типу», «Реорганізація сучасного колективу для роботи в нових умовах», «Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу інститутів, установ системи освіти та керівних кадрів профспілок», «Розробка та експериментальне впровадження технологій модульно-розвивального навчання в реабілітаційних процесах ускладненого характеру» та інші.

У практичній діяльності інновації апробуються та впроваджуються за допомогою формування кадрів нового типу на базі поетапної реалізації проекту «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості», 2003-2024 рр., що складається з шести основних проектів.

Перший етап:

 • «Науково-методологічний центр підготовки кадрів нового типу», 2003 – 2015 рр.
 • «Інформаційний центр інноваційних технологій гуманізації», 2004 – 2016 рр.
 • «Єдина мережа консультативних психологічних пунктів соціальної адаптації людини для життєдіяльності в нових умовах на базі інноваційних технологій оновлення свідомості індивідуума», термін реалізації: 2004 – 2016 рр.

Другий етап:

 • «Ресурсний центр соціальної реабілітації особистості», 2005 – 2016 рр.
 • «Формування соціально-активної творчої особистості», 2006 – 2018 рр.
 • «Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості», 2012 – 2024 рр.

Для проведення науково-дослідних робіт створюються експериментальні майданчики особистісного, сімейного, колективного та громадського рівнів.

Пошукові роботи з формування системи передачі знань у соціальну практику проводилися до 2006 р. у наступних навчальних закладах, підприємствах та організаціях:

 • Кафедра фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • Харківська хореографічна школа
 • Харківська гімназія №152
 • Акціонерне товариство відкритого типу «Харків Онлайн»
 • Закарпатський обласний благодійний фонд «Наукова духовність»
 • УКПП «Кооппосилторг»
 • Приватне підприємство «Учбово-виробничий центр»

Практика освоєння знань енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації через апробацію інноваційної системи духовно-творчого управління «Менеджмент нового типу» реалізується в умовах експериментальних майданчиків:

 • ТОВ «Учбово-виробничий центр технологій гуманізації» (2003-2008 рр.)
 • ФОП Нікітіна О.І. (2006-2008 рр.)
 • ФОП Малютіна О.М. (2007-2009 рр.)
 • Туристична агенція «ЕНІОТУР», ФОП Перепелиця Т.К. (2008-2012 рр.)
 • ФОП Авер'янова Н.В. (1 етап: 2008-2010 рр. – агентство «Інноваційна нерухомість», 2 етап: 2013-2015 рр., 3 етап: 2016–2021 рр.)
 • Центр гуманізації громадянської освіти, ФОП Вершиніна О.М. (2009-2015 рр.)
 • Центр «ЕНІОСОФТ», ФОП Нікітін С.М. (2012–2021 рр.)
 • Центр гуманізації громадянської освіти «ЕНІОПЛЮС» (2015-2017 рр.).
 • Культурно-освітній центр «ЕНІОПЛЮС» (з 2017 р.).

У процесі науково-дослідних робіт розвивається програма підготовки кадрів гуманістичної спрямованості як невід'ємна частина системи безперервного просторово-часового виховання та освіти - «Материнської Супертехнології XXI століття». Учасники формують стан соціально-активної творчої особистості та Нового лідера як суб'єкта історичної творчості Землі, проходять підвищення кваліфікації та професіоналізму за двома напрямками: консультанти-еніопсихологи та менеджери нового типу. Одночасно відбувається наповнення існуючих видів діяльності інноваційним змістом, що вдосконалює систему та розвиває ресурсний банк знань та технологій гуманізації, складовими якого є:

 • енергоінформаційний світогляд та екософія як нова філософія екології свідомості людини
 • нова фундаменталізація сучасного наукового знання
 • ідеологія гуманізації та на її основі - система комплексної гуманізації соціуму
 • технології гуманізації, провідною з яких є універсальна комплексна технологія «Робота над собою».

Крім того, розроблено:

 • сімнадцять програм різної спрямованості
 • система духовно-творчого управління та Програма-Дисципліна «Менеджмент нового типу»
 • навчальні програми: «Основи здорового способу життя», «Менеджмент успіху та творчості життя», «Основи формування нового лідера»
 • програми та тематичні плани лекцій та семінарів серії «Суспільство третього тисячоліття»: «Особливості сьогодення», «Зародження цивілізації третього тисячоліття», «Харків – місто гуманістичного розвитку», «Духовний оберіг Харкова», «Шлях Сковороди – народження Нової людини», «Н.В. Гоголь як наднаціональне явище у духовній культурі», «Здоровий спосіб життя», «Формування екологічного мислення – запорука фізичного та психічного здоров'я людини», «Духовність – запорука успішної роботи колективу», «Формування нової корпоративної культури», «Реабілітація людини ресурсами рідної природи», «Вода – джерело життя» та інші.

У 2015 р. видано збірку статей «Гуманізація свідомості людини та суспільства на новому витку еволюції людства». Керівник авторського колективу О.М. Вершиніна.

Наразі готується до видання колективна монографія «Основи знань енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації».

У повсякденній практичній діяльності реалізуються такі проекти та практикуми:

 • Проект «Формування соціально-активної творчої особистості та нового Лідера»;
 • Проект «Формування «Живого» мислення людини»;
 • Проект «Консультативний пункт «Формування соціально-активної творчої особистості шляхом освоєння технологій здорового способу життя»;
 • Проект «Реабілітація свідомості людини та нова культура побуту»;
 • Проект «Реабілітація свідомості ускладненого характеру матері та дитини через освоєння інноваційних технологій здорового способу життя»;
 • Проект «Формування нової культури побуту сім'ї»;
 • Проект «Екологія мислення та нова корпоративна культура»;
 • Проект «Формування системи управління «Менеджмент нового типу»;
 • Практикум «Формування соціально-активної творчої особистості та нового Лідера»;
 • Практикум «Освоєння технології формування стану свідомості «Я - Учень»;
 • Практикум «Формування «Живого» мислення людини»;
 • Практикум «Гармонізація свідомості сім'ї шляхом гармонізації жінки та чоловіка»;
 • Практикум «Реабілітація свідомості ускладненого характеру матері та дитини»;
 • Практикум «Експериментальні майданчики сімейного рівня»;
 • Практикум «Експериментальні майданчики колективно-суспільного рівня»;
 • Практикум «Формування фахівця гуманістичного спрямування»;
 • Практикум «Формування менеджера гуманістичного спрямування — нового Лідера»;
 • Практикум «Освоєння системи управління «Менеджмент нового типу»;
 • Практикум «Екологія мислення та нова корпоративна культура».