УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Людина — не економічний фактор, не просте знаряддя, засіб досягнення мети, в ній самій закладена самостійна мета розвитку»

Конференція ЮНЕСКО, 1997р.

Вершиніна О.М.

ОСОБИСТІСТЬ ЯК НОВИЙ СУБ'ЄКТ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ XXI СТОЛІТТЯ

У суспільстві поступово приходить розуміння того, що криза, яка настала, — це моральна, світоглядна криза суспільної свідомості. Найважливішою необхідністю стає формування знань про істинну природу свідомості людини, її світогляд та мислення.

Цей процес нерозривно пов'язаний із розкриттям творчого потенціалу особистості. Фундаментальною основою для формування внутрішньої духовно-творчої мотивації як провідного стану свідомості творчої особистості, є принцип системної цілісності Всесвіту та Людини, що дозволяє розглядати творчість особистості в контексті динамічної мережі взаємопов'язаних подій природного енергоінформаційного поля Всесвіту як єдиного цілого. У стані єдності з'являється можливість «виходу» свідомості людини на вищі енергоінформаційні рівні Вселенського Банку Знань, що дозволяє особистості через постійне оновлення свідомості реалізовувати свій творчий потенціал.

Оновлення свідомості людини — це складна психолого-педагогічна задача, яку звичною нам системою передачі знань не вирішити. Необхідні нові методи виховання та освіти, здатні включити в роботу психологічну, духовно-творчу мотивацію самої людини. Фондом за участю кафедри фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» внаслідок багаторічних науково-дослідних робіт розроблено науково-духовну систему управління оновленням свідомості людини «Менеджмент нового типу». Головною відмінністю Менеджменту нового типу є орієнтація його на більш удосконалений у розвитку рівень свідомості людини в порівнянні з інтуїцією - базою американського та західноєвропейського менеджменту. Освоєння інноваційних знань та технологій на базі Менеджменту нового типу дозволяє людині оновлювати свідомість шляхом формування «Живого» (творчого) типу мислення.

Застосування нового типу мислення та технологій гуманізації спрямовує творчу діяльність людини на розвиток свідомості з рівнем загальнопланетарних цінностей. Творчість є найвищим проявом соціальної активності, коли формуються особливі психічні якості та здібності. Формула «Геній робить те, що повинен, талант — те, що може» розкриває підвладність генія якісно новому рівню сенсу його життя на основі усвідомленості життєвої місії та вироблення внутрішньої відповідальності за результати її виконання. Не матеріальна, а духовно-творча мотивація домінує у свідомості генія як суб'єкта творчості.

Творчість невідривна від свободи особистості, яка виражена у формуванні певної світоглядної позиції та дотримання її. Людина, яка розділяє гуманістичну (духовно-творчу) ідеологію, підкоряється їй своїм способом життя - є соціально-активна особистість та новий суб'єкт творчості. Суть свободи особистості розкривається у процесі зміни життєвих цінностей та психічного виходу з внутрішньої залежності від цінностей матеріального світу, що й дозволяє набути зовнішньої свободи. Зміна типу мислення виводить людину в стан «мислити випереджаючим чином», напрацьовуючи знання для науково-обґрунтованого розуміння процесів, що відбуваються в даний час з людиною, в сім'ї та суспільстві.

В результаті проведених у Фонді з 1995 року фундаментальних та практико-прикладних науково-дослідних робіт визначено перелік особистісних психологічних якостей, формування яких дозволяє людині ставати соціально-активною особистістю та суб'єктом творчої діяльності.