УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Людина — не економічний фактор, не просте знаряддя, засіб досягнення мети, в ній самій закладена самостійна мета розвитку»

Конференція ЮНЕСКО, 1997р.

Соціальні проекти: «Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості», «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості»

Енергоінформаційні технології гуманізації
свідомості людини

Практикум освоєння енергоінформаційного світогляду здійснюється за допомогою застосування комплексу енергоінформаційних технологій гуманізації, які є технологіями соціальної реабілітації та духовно-творчого зростання свідомості сучасної людини.

Актуальність проведення відновлення свідомості викликана переходом людської цивілізації на новий виток еволюційного розвитку, який вимагає виходу на етап «вирощування» свідомості людини як повноцінної частини Всесвітньої свідомості.

Інноваційність технологій гуманізації полягає у їх спрямованості на формування Живого, творчого типу мислення, що дозволяє людині виходити у стан свідомого обміну з енергоінформаційним полем Всесвіту, тим самим оптимізувати свою життєдіяльність.

Основною технологією гуманізації є універсальна комплексна енергоінформаційна технологія «Робота над собою», яка базується на роботі з інформацією та полягає у створенні учнем базового стану свідомості «Я-Учень» з метою виходу в новий якісний рівень – «навчання протягом всього життя". Відбувається це за допомогою постійного оновлення накопиченого досвіду в ментальній пам'яті на основі зміни якостей зі стану низьковібраційних на більш високовібраційні. Провідним методом досягнення відновлення свідомості є поетапна зміна традиційного екстравертного (давньогрецького) типу мислення, спрямованого на зовнішній світ, на інтровертний, спрямований всередину себе з метою пізнання себе, потім - на інтровертний з ментальною логікою, що дозволяє оновлювати свідомість і, нарешті, на Живий творчий тип мислення як стан виходу до рівня спів-творчості. Методологічною особливістю такого методу зміни мислення є постійна цілеспрямована робота над собою, що забезпечує у процесі освоєння знань енергоінформаційного світогляду зміну внутрішньої суті (психіки свідомості) та виходу на максимальне розкриття внутрішнього людського психологічного фактора – творчого початку свідомості.

Технологія «Робота над собою» складається з окремих конструктів, які є технологіями, що забезпечують об'ємне, багатовимірне, послідовне структурування цілісної, гармонійної свідомості людини:

 • «Формування інтровертного типу мислення»
 • «Зміна стану свідомості «7 - «О»
 • «Формування стану свідомості «нейтральність»
 • «Формування універсальних станів свідомості»
 • «Переведення проблеми в психологічну задачу»
 • «Дискомфорт як стан творчості та пізнання істини»
 • «Формування стану свідомості «Я-Учень»
 • «Читання енергоінформаційної мови Душі»
 • «Коригування підсвідомості»
 • «Формування стану покаяння та подяки»
 • «Розвиток усвідомленої інтуїції»
 • «Формування духовно-творчої мотивації на основі нової фізики віри»
 • «Робота з інформацією»
 • «Соціальна реабілітація свідомості»
 • «Формування мислячої матерії почуттів»
 • «Формування інтровертного мислення з ментальною логікою»
 • «Формування енергоінформаційного обміну з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту»
 • «Програма Душі без програми мозку»
 • «Виведення інформації відхилення від норми»
 • «Модульно-розвиваюче навчання»
 • «Ведення науково-психологічного щоденника»
 • «Формування стану дослідника своєї свідомості»
 • «Отримання критерію, що підтверджує знання на істинність»
 • «Науково-психологічний супровід»
 • «Гуманістичний здоровий спосіб життя».

Освоєння комплексу вищеперелічених технологій - це шлях усвідомленого структурування ментального тіла свідомості (Енергомозку) відповідно до його вертикального стовбура і вихід на якісно новий рівень еволюціонування в стані со-творчості з Вселенською творчою свідомістю.