УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Людина — не економічний фактор, не просте знаряддя, засіб досягнення мети, в ній самій закладена самостійна мета розвитку»

Конференція ЮНЕСКО, 1997р.

Експериментальний майданчик
Культурно-освітній центр «ЕНІОПЛЮС»

Соціальні проекти:«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості»

Основною ідеєю експериментального майданчика Культурно-освітній центр «ЕНІОПЛЮС» є створення бази практики Ресурсного центру підготовки кадрів гуманістичної спрямованості для формування кадрів нового типу та передачі в соціальну практику системи гуманістичного виховання та освіти соціально-активної творчої особистості та нового Лідера як нового суб'єкта історичної творчості Землі.

Актуальність місії Центру, що реалізується в даний час, викликана безперервними кризами, що відбуваються на планеті, в суспільстві і з кожною людиною окремо, що висуває необхідність формування людини з новим типом мислення, екологічною свідомістю, здатною генерувати ідеї та реалізовувати їх через засади гуманності. Це шлях творчого вирішення проблем людства у вигляді гуманізації виховання та освіти особистості з урахуванням реалізації інноваційної концепції відновлення свідомості.

Змістом системи гуманізації громадянської освіти, як основної частини загальної системи безперервного просторово-часового гуманістичного виховання та освіти особистості, виступають знання енергоінформаційного світогляду та технології гуманізації.

Дослідження, розробка, систематизація та застосування у практичній діяльності інноваційної системи духовно-творчого управління «Менеджмент нового типу» дозволяють фахівцям Центру розкривати потенційні можливості своєї свідомості, розвивати творчий живий тип мислення, безперервно оновлювати свідомість, тим самим освоювати нові види діяльності, здійснювати підвищення кваліфікації. , професіоналізму і виходити на програму саморозвитку - самовдосконалення, самовиховання та самоосвіти, суть якої відображає головну особливість теперішнього часу - перехід людства Землі в новий еволюційний космічний етап цивілізаційного розвитку - особистісно-орієнтовану модель.

Освоєння енергоінформаційної універсальної комплексної технології «Робота над собою» на базі інтровертного типу мислення з ментальною логікою дозволяє формувати стан свідомості «Я – Учень», що сприяє створенню гармонійного колективу, виробленню нової корпоративної культури, появі нових творчих ідей. Колективний творчий процес генерує інноваційний продукт діяльності та забезпечує його апробацію за допомогою формування фахівців двох напрямків: консультанти-еніопсихологи та менеджери нового типу.

Досягнення нового якісного стану свідомості дозволяє учасникам досліджень виходити на оптимальний шлях здійснення своєї життєдіяльності, на ведення соціально-орієнтованого бізнесу, на виконання життєвого призначення відповідно до програми долі та місії колективу.

Просвітницька культурно-освітня діяльність Центру здійснюється за допомогою проведення світоглядних, виїзних пізнавально-освітніх та оздоровчих семінарів серії «Суспільство третього тисячоліття» з різною тематикою: «Особливості сьогодення», «Зародження цивілізації третього тисячоліття», «Харків» - місто гуманістичного розвитку», «Духовний оберіг Харкова», «Жіноче обличчя Харкова», «Духовні святині рідного краю», «Переосмислення уроків історії», «Козацтво – унікальне явище історії нашого народу», «Шлях Сковороди – народження Нової людини», «Н.В. Гоголь як наднаціональне явище в духовній культурі», «Інноваційний Здоровий спосіб життя – основа фізичного та психічного здоров'я», «Гуманістичний спосіб життя – основа життєвого успіху», «Формування екологічного мислення – запорука фізичного та психічного здоров'я людини», «Духовність – запорука успішної роботи колективу», «Формування нової корпоративної культури», «Реабілітація людини ресурсами рідної природи», «Вода – джерело життя» та інших.

Таким чином, реалізація творчого потенціалу колективу Центру сприяє створенню в Харківському регіоні зразка простору випереджального суспільного розвитку з новою якістю життя – екосоціополісу, як зразка новоціннісного поля культури та гуманістичного способу життя.