УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Людина — не економічний фактор, не просте знаряддя, засіб досягнення мети, в ній самій закладена самостійна мета розвитку»

Конференція ЮНЕСКО, 1997р.

Експериментальний майданчик громадського рівня

Соціальні проекти: «Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості», «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості»

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК ГРОМАДСЬКОГО РІВНЯ - це простір, де член Фонду формує стан свідомості соціально-активної творчої особистості, нового Лідера як новий суб'єкт історичної творчості Землі. Здатність до творчості проявляється у момент формування у свідомості людини внутрішньої гармонії. У такому стані він перебуває в енергоінформаційному обміні з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту та навколишнім світом на всіх рівнях соціального життя: особистісному, сімейному, колективному, суспільному, планетарному. Такий суб'єкт творчості у процесі своєї творчої діяльності створює простір випереджального суспільного розвитку - Екосоціополіс з новою якістю життя. На експериментальних майданчиках громадського рівня проводяться науково-дослідні роботи, створені задля формування експериментального зразка системи безперервного просторово-часового виховання та освіти Особи та Громадянина, рівень свідомості яких відповідає вимогам третього тисячоліття.