УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Людина — не економічний фактор, не просте знаряддя, засіб досягнення мети, в ній самій закладена самостійна мета розвитку»

Конференція ЮНЕСКО, 1997р.

Експериментальний майданчик колективного рівня

Соціальні проекти: «Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості», «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості»

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК КОЛЕКТИВНОГО РІВНЯ - це простір, де члени Фонду та слухачі формуються як гармонійні члени колективу з якостями соціально-активної творчої особистості за допомогою оновлення свідомості у процесі освоєння нового виду діяльності. На експериментальних майданчиках колективного рівня проводяться науково-прикладні дослідження з апробації гуманістичних технологій «Менеджменту нового типу», спрямованих на формування соціально-активної творчої особистості, гармонійного колективу та нового Лідера. На основі освоєння нового економічного мислення, технологій гуманізації творчий колектив наповнює свою діяльність інноваційним змістом та формує нову корпоративну культуру.