УкраїнськаРусский
Харківський обласний благодійний фонд
інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації
Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей та технологій гуманізації

Новини фонду

ХОБФІЗИТ гуманізації продовжує реалізацію соціальних проектів:
«Культурно-освітній центр формування соціально-активної творчої особистості» та «Ресурсний центр підготовки кадрів гуманістичної спрямованості».
Мета - створення банку інноваційних знань, складовими яких є: енергоінформаційний світогляд та технології гуманізації.
«Розквіт точного знання, наук, пов'язаних з вивченням нашої планети та космосу, абсолютно змінює картину світу».

В.І. Вернадський, 1926 р.

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНИЙ ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-АКТИВНОЇ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА НОВОГО ЛІДЕРА

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНИЙ ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-АКТИВНОЇ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА НОВОГО ЛІДЕРА - це експериментальний простір науково-дослідної практики виховання та освіти свідомості нової Людини, спроможної вирішувати задачі, що стоять перед суспільством в XXI столітті.

Основне завдання центру - створення системи передачі у соціальну практику інноваційних знань та технологій гуманізації особистості. У її основу закладена фундаментальна ідея - Людина як найвища мета у суспільному розвитку, у процесі якого забезпечується повна реалізація всіх потенцій особистості, суспільства та досягається гармонія соціально-економічного та духовного життя.

Актуальність цього проекту пов'язана з особливістю сьогодення, яка полягає в переході людства Землі на якісно новий виток еволюційного розвитку цивілізації - особистісно-орієнтовану модель. Зміна програми вимагає змін насамперед від самої людини, що завершує етап формування у своїй свідомості земного інтелекту та переходить на розвиток нового органу пізнання - енергоінтелекту. Людина своєю свідомістю поступово має трансформуватися в стан Космічної, здатної перебувати в енергоінформаційному обміні з більш розвиненими життєвими просторами Всесвіту та вийти на оптимальний варіант здійснення своєї життєдіяльності. Це завдання не можна вирішити за допомогою існуючої системи виховання та освіти, що базується на досягненнях наукового матеріалістичного світогляду.

Система знань енергоінформаційного світогляду та технологій гуманізації спрямована на формування людини, здатної вирішувати завдання, що висуваються життям у XXI столітті: має нову психокультуру, екологічне мислення, високовібраційні якості Душі, розвинений духовний потенціал, усвідомлює мету життя та завдання людини на Землі, здатна генерувати творчі ідеї та реалізовувати їх.

Гуманістичне наповнення пропонованих освітніх програм забезпечує вирішення наступних завдань:

  • формування екологічного розуміння ролі природного середовища в житті людини на базі знань про багатовимірність природи її свідомості: від мінералу (атома) через рослинний, тваринний світ, людину несвідомого рівня пізнання до людини свідомої;
  • формування духовно-морального ставлення до навколишнього світу та набуття нового рівня світорозуміння;
  • отримання знань про природу свідомості людини, про сенс її життя, про цілі та завдання на Землі;
  • формування впевненості у завтрашньому дні, у собі та своїй долі;
  • формування стану соціальної творчої активності;
  • зміна світогляду за допомогою освоєння Космічних законів Життя - формування нових життєвих цінностей, стану соціальної відповідальності за результати повсякденної діяльності;
  • поетапне проходження соціальної реабілітації свідомості: від застосування природних технологій до зміни якостей свідомості за допомогою роботи над собою та виходу на безмедикаментозну систему оздоровлення;
  • освоєння технологій екологізації мислення, вихід на оптимізацію споживання життєвих ресурсів та на оптимальний варіант життєдіяльності;
  • поетапну зміну мислення: позитивне, інтровертне, інтровертне з ментальною логікою, Живе з метою виходу на програму своєї долі - Живі знання та Живу творчість.

Просвітницька діяльність команди сприяє створенню в регіоні нової практики громадянської освіти, всередині якої на рівні реалізації програм та проектів «програється» майбутнє багатьох сфер суспільного життя. Експеримент не передбачає вдосконалення існуючої системи освіти, а передбачає створення культурно-освітнього простору випереджувального розвитку - Екосоціополісу, як простору формування людини нової психокультури, що має новий тип мислення, оновлену свідомість, духовно-творчу мотивацію, веде гуманістичний спосіб життя.